Akreditacijska pravila

Za veljavno akreditacijo za ZLATO LISICO  za osebe, ki niso nosilci veljavne FIS sezonske  ID Kartce za tekočo tekmovalno sezono, velja ustrezna veljavna akreditacija, ki jo izda OK Zlata Lisica in za katero veljajo naslednji pogoji:

 • Prosilec/ka za akreditacijo izrecno potrjuje, da ni prejel/a  sankcije za neupravičenost do akreditacije, ki bi jo izdal FIS ali kako drugo telo, čigar sklepe  FIS priznava v skladu s pravili FIS-a, še posebej če gre za FIS anti-dopinška pravila, saj v tem primeru akreditacija ne bo izdana, prav tako pa bo akreditacija, ki je že bila izdana, v trenutku, ko bo takšna sankcija postala veljavna, avtomatsko razveljavljena in nična. 
 • Prosilec/ka za akreditacijo razume, da mu/ji  akreditacija ne daje absolutne pravice do dostopa do vseh nadzorovanih območij. Dostop je lahko kadarkoli omejen ali prepovedan s posebnimi navodili FIS-a ali OK Zlata Lisica in sicer brez omejitev,  zaradi varnosti ali drugih razlogov.
 • Prosilec/ka za akreditacijo potrjuje, da se bo udeležil/a Zlate Lisice v  funkciji, ki jo je navedel/a na zahtevku za akreditacijo  ter da akreditacije ne bo uporabljal/a v druge namene.
 • Prosilec/ka za akreditacijo potrjuje da bo spoštoval/a in se držal/a mednarodnih pravil in predpisov  tekmovanja (International Competition Rules (ICR))  ter da bo dosledno sledil/a vsem navodilom organizatorjev, tekmovalne komisije, direktorja tekme ter ostalih predstavnikov FIS-a in/ali OK Zlata Lisica.
 • Prosilec/ka za akreditacijo se strinja, da vstopa na prizorišče tekmovanja (vključno z območji, za katera je potrebno posebno dovoljenje OK Zlata Lisica ali FIS), na lastno odgovornost in da v okviru veljavnih zakonov, v celoti izključuje odgovornost FIS, OK Zlata Lisica ter njihovih funkcionarjev, uslužbencev ter osebja, kot tudi tekmovalcev, trenerjev in ostalih udeležencev, v primeru kakršnekoli poškodbe ali škode, ki bi jo utrpel/a.
 • Prosilec/ka za akreditacijo se tudi strinja, da  je odgovoren/a za kakršnokoli škodo ali poškodbo, ki jo s svojim ravnanjem v času tekmovanja za Zlato Lisico povzroči FIS, OK Zlate Lisice ali njihovih funkcionarjev, uslužbencem ter osebja, kot tudi tekmovalcev, trenerjev in ostalih udeležencem tekmovanja, vključno z gledalci.
 • Prosilec/ka za akreditacijo se zavezuje, da se bo ves čas tekmovanja ustrezno vedel/a, ter da se bo vzdržal/a kakršnegakoli dejanja ali vedenja,  ki bi motilo samo organizacijo tekmovanja Zlata Lisica, vključujoč in brez omejitve tudi uporabo akreditacije za namene, ki so v nasprotju z dovoljenimi dejavnostmi, ki jih je odobril FIS in/ali OK Zlata Lisica (npr. nedovoljene komercialne ali medijske dejavnosti, itd.).
 • Prosilec/ka akreditacije potrjuje in sprejema, da ima neizpolnjevanje pravil in zgoraj navedenih pogojev ob kateremkoli času lahko za posledico odvzem akreditacije.   Kakršnakoli zadeva, ki se tiče prijave, podelitve, zavrnitve, odvzema, veljavnosti ali vsebine FIS sezonske ID kartice, urejajo pravila FIS-a in subsidiarno švicarski zakoni. Brez omejitev jurisdikcije kateregakoli telesa pristojnega sodišča v povezavi z izvajanjem pravil FIS, ki jih mora upoštevati nosilec/ka akreditacije, se za kakršenkoli spor, o katerem se ne da odločati z uporabo posebnih postopkov, ki jih predvidevajo pravila FIS in/ali organizator, vključno, a ne omejeno na zadeve, ki so povezane z zahtevkom za podelitev, zavrnitev, odvzem, veljavnostjo ali vsebino FIS sezonske ID kartice ali odškodninskimi zahtevki katerekoli stranke, ki so posledica dogodka (dejanja ali opustitve), povezanega z uporabo akreditacije.

Pravila za akreditiranje Zlata Lisica:

 • Zahteve za akreditacijo morajo biti poslane najkasneje do 3. januarja 2018. Organizacijski komite si pridržuje pravico, da prijavo, ki ni v skladu s splošnimi FIS pravili za akreditiranje, zavrne in ne izda novinarske akreditacije.
 • V kolikor nimate veljavne FIS sezonske ID kartice se morate strinjati s FIS Pravili za akreditiranje.
  S tem ko pošljete zahtevo za akreditacijo se razume, da ste FIS in OK pravila za akreditioranje prebrali, razumeli in da jih boste upoštevali.
 • OK Zlata Lisica lahko tudi brez obrazložitve zavrne zahtevek po izdaji akreditacije.
  Akreditacije vam bodo izročene le na podlagi predložitve veljavne novinarske izkaznice in podpisane zahteve za akreditacijo.
 • Akreditacija ni prenosljiva in je omejena na posebej določena območja. Akreditacijo je na zahtevo varnostne službe OK Zlate Lisice treba pokazati na vsaki kontrolni točki.
 • Vašo akreditacijo  boste lahko prejeli v akreditacijskem središču.
 • Število novinarskih akreditacij je omejeno.
 • Osebe, ki niso novinarji in spremljajo akreditirane novinarje ne morejo prejeti novinarske akreditacije. Na posebno dovoljenje urednika lahko od OK Zlata Lisica prejmejo vstopnico za ogled tekme na prostoru za gledalce.
 • FOTOGRAFI: želeli bi vas opozoriti, da dostop na tekmovalno progo urejajo pravila  FIS in zato OK Zlata Lisica ne bo mogel omogočiti dostopa nobenemu fotografu, ki ni na seznamu akreditiranih fotografov FIS-a in ki ni dobil posebnega dovoljenja FIS direktorja svetovnega pokala. V ciljni areni pa bo na  voljo  poseben prostor za fotografe.
 • Televizijske, radijske hiše, produkcijska in internetna podjetja potrebujejo soglasje lastnika medijskih pravic, preden lahko OK izda medijsko akreditacijo.
 • S tem ko sprejmete akreditacijska pravila se strinjate, da lahko OK Zlata Lisica zbira, obdejule osebne podatek, zbrane na osnovi zahteva za akreditacije z namenom:
  • izdaje akreditacij na osnozi zahtev za akreditacije
  • analize zbranih podatkov za interne potrebe OK Zlate Lisice

  OK Zlata Lisica izjavlja, da bo hranil zbrane osebne podatke skladno z zakonodajo RS, ki ureja to področje in jih bo uporabljal samo za namen in potrebe, kot je navedeno zgoraj.

  Če se želite akreditirati za Zlato Lisico, morate prebrati, razumeti in sprejeti zgoraj navedena pravila za akreditiranje.

  V kolikor ne sprejemate ali se s pravili ne strinjate, si OK Zlata Lisica pridržuje pravico, da vam ne izda novinarske akredotacije.

  OK Zlata Lisica sprejema zahteve za akreditacije samo preko te spletne strani!